ถามกันมาก

posted on 28 Jan 2009 16:37 by dhamweb

mahaoath เป็นพระหรือฆารวาส ?

  • เป็นพระครับ

เป็นพระแล้วมาทำอะไรที่นี่ ?

  • มาแสดงธรรมครับ
อ้าว ไม่แสดงธรรมที่วัดแล้วหรือ ?
  • ยังแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดอยู่เป็นประจำครับ

แล้วมาทำอะไรที่นี่ ?

  • ก็มาแสดงธรรม ที่นี่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่เยอะครับ

กลุ่มเป้าหมาย ?

  • คนทุกวัย ที่สนใจเรื่องธรรมะ แต่อาจจะมีโอกาสท่องเนท มากกว่าเข้าวัดครับ

งั้นนมัสการ

  • เจริญพรครับ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ หรือต้องการติดต่อ เชิญที่ http://mahaoath.com/home/contact ครับ
Recommend