dhamma

17 มีนาคม 55
หากยังเป็นฆารวาสคงยากจะหาเวลาเจริญสติเต็มๆ ชั่วโมง ขอทุกท่านจงมีส่วนในวิปัสสนากุศลนี้เทอญ
 


18 มีนาคม 55
ขณะเจริญวิปัสสนาภาวนา จิตเป็นมหากุศลปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จะตัดภพตัดชาติได้ขณะละ ๗ ชาติเป็นอย่างน้อย ชั่วดีดนิ้วมือมี ๑ ล้านล้านขณะจิต ดังนั้นการละธุระอื่นมาเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุด

19 มีนาคม 55
วิปัสสนาคือสิ่งประเสริฐที่มีแต่ในพระพุทธศาสนา การรู้เท่าทันกายและใจนี้คือหนทางดับทุกข์อย่างแท้จริง กุศลวิปัสสนาบัลลังก์นี้จงถึงแก่ทุกท่าน

20 มีนาคม 55
หลังเจริญวิปัสสนา ก่อนออกจากบัลลังก์ได้เจริญเมตตา และลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นคือพระพุทธรูปจึงได้เจริญพุทธานุสสติต่ออีก ขอทุกท่านมีส่วนในกุศลนี้เทอญ
 

21 มีนาคม 55
แม้เรียนทฤษฎีมาอย่างช่ำชองก็ไม่อาจรู้ว่าวิปัสสนาญาณเป็นอย่างไร มีแต่ปฏิบัติเท่านั้นที่ทำให้เกิดภาวนามยปัญญาได้ รู้เห็นจริงได้ว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีจริง ดีจริง บุญกุศลอันสั่งสมจากบัลลังก์นี้ จงมีแก่ทุกๆ ท่านเทอญ

22 มีนาคม 55
ในการเจริญวิปัสสนาแบบพองยุบนี้หากบรรลุเป็นพระอรหันต์จะเป็นสุกขะวิปัสสะโกคือวิปัสสนาล้วนๆ ไม่ได้ผ่านฌานมาก่อน สมาธิที่ต้องการนั้นเพียงแค่ชั่วขณะแต่ต่อเนื่องไม่ขาดสาย รู้เท่าทันกายใจอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการกำหนดคือพูดในใจว่าขณะปัจจุบันมีสภาวะใดเกิดขึ้นจริงๆ บ้าง แรกๆ อาจจะเผลอบ้าง นานๆ รู้ตัวที ฝึกไปเรื่อยๆ จะรู้ถี่ขึ้น จนไม่ขาดสาย กุศลวิปัสสนาเช้าวันตรุษไทยจงสำเร็จแก่ทุกๆ ท่านด้วยเทอญ

23 มีนาคม 55
ทางพ้นทุกข์นั้นไม่ใช่ปฏิบัติให้ทุกข์ดับ เดินนั่งให้ทุกข์หาย เดินนั่งให้ใจสงบ แต่ทางพ้นทุกข์คือปฏิบัติให้รู้ทุกข์ ให้่เห็นทุกข์ ปวดเจ็บเหน็บชาก็ให้รู้ ฟุ้งซ่านไม่สงบก็ให้รู้ ขอกุศลวิปัสสนาที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว จงถึงแก่ทุกๆ ท่านเทอญ
 
บุญรักษา
น้ำลดบุญผุด ช้อนปลาติดแห้งไปปล่อยกัน
 
น้องชายฉันชักชวนมิตรในเฟซบุ๊กให้ช่วยชีวิตสัตว์โลกที่กำลังลำบาก เธอว่า

"น้ำลด : ชวนช้อนปลาที่ติดอยู่ตามแอ่งน้ำที่รอเวลาถูกแดดเผาแห้งตายครับ - พึ่งช่วยไปหลายร้อยชีวิต ข้อสังเกต คือ ปลาช่อน ปลานิล ปลาหมอ อึดมาก ในขณะที่ปลาเข็มบอบบางมากครับ - ช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกง่าย ๆ ที่หน้าบ้านคุณเองครับ"

ปลาเล็กๆ มีธรรมชาติอยู่บริเวณน้ำตื้นๆ พอน้ำลงเร็วๆ บางตัวก็ติดแห้ง ติดบก เกยตื้นอยู่ได้ไม่นานก็ตาย ตอนที่วัดน้ำเริ่มลดก็ช่วยไว้ได้บ้างเหมือนกัน

ชีวิตใคร ใครก็รัก เจอสัตว์ตกทุกข์ได้ยาก เราจงช่วยเหลือเถิด... สาธุ
 
บุญรักษาครับ
จากองคุลีมาล ถึงฆาตกรรมหมู่ในนอร์เวย์
พระมหานัธนิติ  สุมโน
 
เหตุการณ์อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ ที่ผู้ก่อเหตุได้ก่อการสังหารหมู่จนมีคนเสียชีวิตจำนวนมากถึง ๙๓ คน ( ต่อมาภายหลังมีการปรับลดยอดลงเหลือ ๗๖ คน ) ทำให้หวนนึกถึงเรื่องราวของพระอรหันตสาวกหนึ่งในแปดสิบพระเถระรุ่นแรกๆ ในพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมนี้คือพระองคุลีมาล
 
ใบปิดจากหนังอินเดียเรื่ององคุลีมาลประวัติของพระองคุลีมาลตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเป็นลูกอำมาตย์ปุโรหิตได้ชื่อว่าอหิงสกะที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเพราะบิดาต้องการแก้เคล็ดตัดกรรมตามโหราจารย์ทำนายทายทักว่า เด็กคนนี้อนาคตจะเป็นมหาโจรเที่ยวเข่นฆ่าผู้คนเป็นจำนวนมาก และแน่นอนว่าเฉพาะการตั้งชื่อใหม่ไม่ว่าอย่างไรไม่สามารถช่วยอะไรได้ อหิงสกะสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นโจรร้ายทำลายชีวิตผู้คนไปไม่น้อยถึง ๙๙๙ คนเพราะต้องการได้วิชาจากอาจารย์จนได้ถูกขนานนามว่า องคุลีมาล ที่แปลว่า พวงมาลัยทำด้วยนิ้วมือ เพราะหลังจากฆ่าใครแล้วก็จะตัดนิ้วคนๆ นั้นมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อใช้เป็นเครื่องนับจำนวนคนที่ถูกตนเองสังหาร แต่สุดท้ายได้อาศัยพระมหากรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงฤทธิ์ขัดขวางไม่ให้องคุลีมาลก่อกรรมทำมาตุฆาตหรือฆ่ามารดาตนเองอันเป็นอนันตริยกรรมหรือกรรมหนักที่สุดอย่างหนึ่งเท่าที่มนุษย์อาจจะกระทำได้ ทำให้องคุลีมาลเกิดศรัทธาทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุและประพฤติปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้น ประวัติส่วนนี้เชื่อว่าเกือบทุกคนคงเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว
 
ยังคงมีประวัติของพระองคุลีมาลย้อนกลับไปไกลกว่านี้ที่หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบ พระบรมศาสดาตรัสไว้มีใจความว่าบรรดาคนทั้งหลายทั้ง ๙๙๙ คนที่ต้องมาตายด้วยน้ำมือขององคุลีมาลนั้น ก็เนื่องด้วยบุพกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน สมัยนั้นองคุลีมาลเกิดเป็นควายป่าดุร้ายและเป็นอันธพาล มีนิสัยหยาบกระด้างชอบทำร้ายวัวควายปศุสัตว์ของบรรดาชาวบ้าน จนชาวบ้านทั้งหลายเกิดความเอือมระอาและร่วมกันหาทางคิดค้นอุบายเพื่อจะกำจัดควายป่าองคุลีมาลเสียให้จงได้ สุดท้ายได้ออกอุบายสร้างกับดักอย่างหนึ่งขึ้นและล่อให้ควายป่าองคุลีมาลเข้าไปติดกับดักนั้นสำเร็จแล้วจึงรุมกันทุบตีทำร้ายควายป่าด้วยความโกรธแค้นจนสิ้นชีวิต จิตที่เต็มไปด้วยโทสาพยาบาทของควายป่าที่ถูกรุมทำร้ายทุบตีจนตายได้ผูกความอาฆาตไว้จนเวียนว่ายกลับมาเกิดเป็นองคุลีมาลมหาโจร ส่วนบรรดาคนเหล่านั้นที่ร่วมกันสังหารควายป่ากลับมาเกิดเป็นคนทั้ง ๙๙๙ คนที่เป็นเหยื่อขององคุลีมาลนั่นเอง
 
แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ก็เช่นเดียวกัน หากมองในมุมของธรรมะแล้วไซร้ การเสียชีวิตอันน่าเศร้าโศกกระเทือนขวัญคนทั่วทั้งโลกครั้งนี้นั้น ก็คงเป็นเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของพระองคุลีมาล คือเป็นเรื่องของกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมาแต่ปางก่อน ทำให้คนจำนวนมากที่อาจจะไม่เคยแม้แต่เห็นหน้ากันต้องมาจบชีวิตลงด้วยเหตุคือการกระทำของคนๆ เดียว
 
คนเราทุกคนนั้นเกิดมาต่างกัน แต่มีจุดร่วมที่เสมอเหมือนกันทั้งหมดคือเกิดมาเพื่ออะไร คนเราเกิดมาเพื่อรับผลของกรรมเก่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามอย่างหนึ่ง และอีกอย่างคือเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ กรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้ กำหนดไม่ได้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วอย่างไหนจะส่งผลก่อนหลังกัน หากแต่กรรมใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถกำหนดได้ เป็นทางเลือกของเราเองว่าในเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว เราจะเลือกกระทำสิ่งใด ทำกรรมชั่วมัวเมาไปตามกิเลสโลภโกรธหลง หรือฝืนกระแสละวางสิ่งเหล่านั้น แล้วตั้งอยู่ในคุณงามความดีทั้งปวง นั่นก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องเลือกกันเอง 
 
ขอท่านทั้งหลายจงใช้สติ ใช้ปัญญา คิดพินิจพิจารณาเลือกหนทางเดินของตนในวันนี้เพื่อกำหนดวิถีชีวิตของตนในวันข้างหน้าด้วยความไม่ประมาท และขอความสุขสันติสุขจงปรากฏแก่ทุกๆ ท่านในกาลทุกเมื่อ....เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
 
---------------
 
หมายเหตุ
๑. เขียนบทความนี้ด้วยแรงบันดาลใจจากข่าวอึกทึกเรื่องเหตุการณ์น่าสลดใจในการสังหารหมู่ที่นอร์เวย์
๒. แรงกระตุ้นให้ลุกมาเขียนมาจากการไปเสวนาที่ศิลปากรเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ร่วมกับ วิชัย บิ๊กบุญ และเคย์ ( มีโอกาสจะนำภาพมาให้ดูอีกที )
๒. ภาพประกอบจาก www.thaifilm.com
 
บุญรักษาครับ
 
หลวงพี่โอ๊ท vs สามเณร ตอน หนูเก่งสุด ภาพหลวงพี่โอ๊ทกำลัง planking ให้เณรถ่ายรูป
 
สามเณรนั่งสมาธิ ทั้งสี่องค์สมาทานว่าจะไม่พูดกันจนกว่าหลวงพี่โอ๊ทจะอนุญาต
 
เณร ๑ : เณร...เณรอย่าพูดนะ
 
เณร ๒ : เณรนั่นแหละพูดแล้ว
 
เณร ๓ : ทั้งคู่นั่นแหละ พูดกันทำไม ?
 
เณร ๔ : หนูเก่งสุด ไม่พูดเลยสักคำ ( ที่เหลือเหงื่อแตก )
 
บางครั้งคนเราก็ขาดสติ จ้องจับผิดคนอื่นบ้าง อะไรบ้าง ตามเรื่องตามราว ถ้าสามเณรทั้งหลายมีสติระลึกได้ว่าสมาทานไม่พูดไปแล้ว คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับ
 
ป.ล. ฝากเลือกคนดีเข้าสภาด้วยนะ พระไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 
 
ภาพแคปมาจากเฟซบุ๊ก เป็นความเห็นเว่นเว่อเรื่องมรดกโลก
 
สงสัยจะโดนฟ้องหมิ่นประมาท เห็นว่าข้อหานี้ยิ่งพูดเรื่องจริงยิ่งมีความผิด ๕๕๕
 
เทศใดภัยพ้องพาธ      พาลสรรพ์ สัตว์นา
สัปปุรุษสีหราชผัน       อื่นย้าย
กาโฉดทุรชนฉกรรจ์     กาจจิต นี้พ่อ
มันมักสู่เทศร้าย           อยู่ใต้โดยวิสัย ฯ
(โคลงโลกนิติ)
 

บุญรักษาครับ
 
Recommend