เอนทรี่ก่อนหน้า แนะนำหลวงพี่ใจดี ให้รู้จักกันไปแล้ว ตอนนี้มาส่งข่าวว่ากำลังพิมพ์เป็นเล่มครับ เล่มบางๆ เล่มละ ๑ ตอน สั่งพิมพ์ไปแล้ว ตอนละ ๑ พันเล่ม
รายละเอียดไปดูได้ที่เว็บ มหาโอ๊ทดอทคอม ตอน บอกบุญสร้างหนังสือธรรมะ ชุดหลวงพี่ใจดี สอนธรรมได้ครับ
 
จากนี้ไปเป็นการทวีตรัวๆ บอกบุญ
 
บุญรักษาครับ

Comment

Comment:

Tweet
Recommend