ช่วงนี้เป็นฤดูนิยมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องจากใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว นำคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนมาฝาก
 
นักเรียน ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

คำถวายเทียนพรรษา

อิมัง ภันเต พุทธปูชายะ วัสสะคะตัง ปะทีปัง สังฆัสสะ (ถ้าถวายแก่แม่ชีว่า สีละวันเตสัง) 
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อิมัง วัสสะคะตัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ เปตานัง สัพเพสัญจะ เทวะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.


แปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ (ถ้าถวายแม่ชีว่า แด่ท่านผู้ทรงศีล ขอท่านผู้ทรงศีลจงรับ) ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่บิดามารดา ญาติสาโลหิตมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ยังปรโลกด้วย กับเทพยาดาทั้งหลาย ทั้งปวง สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

อิมานิ มะยัง ภันเต 
วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ 
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ 
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ 
อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ 
ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 
(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)
 
บุญรักษา

Comment

Comment:

Tweet

พรุ่งนี้เราไปทำบุญกันครับ

#45 By SOMRAK (171.5.250.216|171.5.250.216) on 2015-07-29 11:39

angry smile

#44 By (106.0.211.123|106.0.211.123) on 2015-07-24 08:58

#43 By (49.230.91.227|49.230.91.227) on 2015-07-07 10:25

#42 By (49.230.154.119|49.230.154.119) on 2015-05-22 09:35

cry cry double wink double wink surprised smile surprised smile

#28 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:34

#24 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:33

double wink cry big smile open-mounthed smile

#18 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:32

#10 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:30


 
 

#9 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:29

ไอย่า

#8 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:28

embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile wink wink wink wink wink wink wink wink wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink cry double wink cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry tongue tongue tongue tongue question surprised smile wink wink wink wink wink tongue question confused smile big smile big smile tongue tongue angry smile sad smile sad smile wink wink wink wink wink wink wink wink wink double wink double wink cry surprised smile wink embarrassed tongue confused smile surprised smile tongue big smile open-mounthed smile double wink cry double wink

#7 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:26

#6 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2014-07-08 13:24

น่าจะแก้จาก สีละวันเตสัง เป็น สีละวันตานัง นะครับ

#4 By Som (58.9.217.213|58.9.217.213) on 2014-06-08 05:50

Hot!

#3 By ดาวถัดมา on 2012-07-29 11:52

ฉันอยู่ที่ลำปางก็จะได้เข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาที่วัดพระเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง
ต.หัวเวียง
พอถึงวันนั้น เราจะไปปฏิบัติธรรมแน่นอน!
หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ทั้งสองจะไปตักบารตและเวียนเทียนในวันนั้นไหม...

#1 By KUDTOO (103.7.57.18|180.183.206.173) on 2012-07-29 08:02
Recommend